NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?
HASŁO

bioetyka

Drukuj
DEFINICJA

«dział filozofii poświęcony zagadnieniom moralnym wynikającym z rozwoju nauk i technologii medycznych oraz biologicznych»

INFORMACJA GRAMATYCZNA

rzecz. ż, lp D. bioetyki, Ms. bioetyce, blm

PRZYKŁADY UŻYCIA

Czy bioetyka może się obyć bez metafizycznych odniesień?
(Diametros).W ramach bioetyki wyodrębnia się różne wyspecjalizowane działy, takie jak bioetyka teoretyczna, bioetyka kliniczna, bioetyka normatywna, bioetyka kulturowa, bioetyka ekologiczna czy wreszcie – całkiem nowa – bioetyka genetyczna
(A. Bereczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2011).Bioetyka pomaga uświadomić rządowi i opinii publicznej, że niefrasobliwe i płytkie podejście do kwestii racjonowania zawsze zbyt szczupłych środków na ochronę zdrowia prowadzi do dyskryminacji niektórych grup pacjentów
(www.wiz.pl).Należy uznać, że wszystkie bez wyjątku problemy mieszczące się w obszarze bioetyki mogą być przedmiotem nieskrępowanej dyskusji
(M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007).W bioetyce wciąż istnieją problemy, których nie sposób rozstrzygnąć. Sfera ludzkich działań nie rysuje się w kontrastach biało-czarnych, szczególnie w tak trudnych kwestiach jak te, które związane są z próbą zaradzenia dramatowi niepłodności czy poszukiwaniem nowych form terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych (Tygodnik Powszechny).

ETYMOLOGIA

<bio- z gr. bíos ‘życie’ + etyka>

WIZUALIZACJE Zobacz w grafice Google
ODSYŁACZE
DATA Rejestracja hasła: 02.09.2013, 10.17, ostatnia aktualizacja hasła: 08.05.2015, 19.17
AUTOR Jan Burzyński
REDAKTOR Maciej Czeszewski
facebook