NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?
HASŁO

nekrograf

Drukuj
DEFINICJA

«autor nekrografii»

PRZYKŁADY UŻYCIA

Gdy nie sły­szy się ci­chej mowy do­ku­men­tów, ła­two ulec po­ku­sie sa­mo­wo­li w bu­do­wa­niu kon­struk­cji in­ter­pre­ta­cyj­nych. Dla­te­go pierw­szym za­da­niem ne­kro­gra­fa jest (po­win­no być) zin­wen­ta­ry­zo­wa­nie i upo­rząd­ko­wa­nie ar­chi­wum (cyfroteka.pl).Nekrograf dopuszcza do głosu zwłoki, by odkryć bezsensowny sens śmierci (hell.pl).

WIZUALIZACJE Zobacz w grafice Google
DATA Rejestracja hasła: 12.06.2018, 12.38, ostatnia aktualizacja hasła: 17.05.2023, 11.05
AUTOR Patrycjusz Pilawski
REDAKTOR Jan Burzyński
facebook