NAJNOWSZE SŁOWNICTWO POLSKIE
Zamknij

Nowi Użytkownicy

Dołącz do Obserwatorium!
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać hasła, komentarze i zdjęcia.
lub
Zarejestruj się tutaj

Obecni Użytkownicy

Zaloguj się na swoje konto
lub
Nie pamiętasz hasła?
HASŁO

streetworking

Drukuj
WYMOWA

stritorking

DEFINICJA

«forma pomocy społecznej, polegająca na pracy z osobami wykluczonymi społecznie, zwłaszcza bezdomnym, narkomanami i bezrobotnymi, w miejscach, w których żyją na co dzień»

INFORMACJA GRAMATYCZNA

rzecz. m rzeczowy, lp DMs. streetworkingu, blm

PRZYKŁADY UŻYCIA

Konieczne jest nawiązanie dialogu z władzami w celu uświadomienia im potrzeb i pragnień ludzi, do których skierowany jest streetworking (www.praktycy.org).Siłą streetworkingu wydaje się fakt, iż jest on metodą elastyczną, dostosowującą się do potrzeb i wymagań osób, do których jest kierowany (streetworking.mops.krakow.pl).Streetworkingiem w Lublinie zajmują się wolontariusze. W Poznaniu w taką formę niesienia pomocy angażują się natomiast osoby, które same były kiedyś bezdomne lub długotrwale bezrobotne (www.kurierlubelski.pl).Niestety streetworking nie jest lekarstwem na całe zło. Konieczna jest współpraca między instytucjami pomocowymi, która często nie wygląda najlepiej (www.ankieta.pl).Obecnie zajmuję się streetworkingiem skierowanym do osób świadczących usługi seksualne (programstacja.org).

ETYMOLOGIA

<ang., dosł. ‘praca uliczna’>

WIZUALIZACJE Zobacz w grafice Google
ODSYŁACZE
LICENCJA

Hasło udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

DATA Rejestracja hasła: 07.08.2014, 10.18, ostatnia aktualizacja hasła: 23.02.2015, 00.13
AUTOR Jan Burzyński
REDAKTOR Maciej Czeszewski
facebook